Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Nasze usługi realizowane są z myślą o środowisku.

Przy planowaniu transportu jednym z naszych priorytetów jest uzyskanie możliwie najniższej emisji CO2.

Wykorzystujemy między innymi ciężarówki firmy IVECO zasilane gazem ziemnym, zaprojektowane do obsługi transportu na dalekich trasach.

Cicho pracujące silniki umożliwiają również realizację nocnych dostaw.

Gaz ziemny jest najbardziej przyjaznym dla środowiska paliwem do silników spalinowych, a jego stosowanie przynosi znaczące korzyści dla środowiska. Poprawia jakość lokalnego powietrza dzięki prawie całkowitemu wyeliminowaniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery (-70% tlenków azotu NOx, -99% cząstek stałych PM, -90% węglowodorów NMHC w odniesieniu do wartości granicznych EURO VI).

Dzięki niskiej emisji mamy dostęp do centrów miast i stref o ograniczonym ruchu.